Kaarina on ollut jo vuosia yksi Turun seudun vetovoimaisimmista kaupungeista niin asukas- kuin yritysmäärän kasvuluvuissa mitattuna. Kaarinassa järjestettiin yleinen ideakilpailu kaupungin keskustan kehittämiseksi keväällä 2023. Arkkitehtikilpailun pohjaksi teimme osallistavia menetelmiä hyödyntäen kattavan analyysin siitä, millaisia ovat kaarinalaisten toiveet keskustaa kohtaan ja millainen olisi paras mahdollinen keskusta keskustan käyttäjän näkökulmasta.

Osallistava analyysi sitoi keskustan kehittämisen tiiviiksi osaksi kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamista, Kaarinan erottautumista positiivisella tavalla sekä kokonaisvaltaista kaupunkikehittämistä. Lisäksi se integroi kaupunkilaisten ja muiden tärkeiden sidosryhmien toiveet ja tarpeet keskustan kehittämisen suhteen osaksi kilpailun lähtökohtia, mikä helpotti kilpailun valmistelua ja kilpailuehdotusten vertailua sekä tulevaisuudessa myös päätöksentekoa konkreettisista kehittämistoimenpiteistä.

Kaarinan kaupungin strategiassa asukas- ja asiakaslähtöisyys on aito lähtökohta. Asukas- ja yrityslähtöisesti toimittiin myös Kaarinan keskustan arkkitehtikilpailun osalta.
Riitta sai nopeasti kiinni siitä, mitä tavoiteltiin ja lopputuloksena hän kiteytti hienosti kaarinalaisten ajatukset keskustakilpailun tavoitteiksi. Vuorovaikutus sujui läpi prosessin kaikkien osallisten kesken.

Päivi Liuska-Kankaanpääkaupunkikehitysjohtaja, Kaarinan kaupunki

Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Riitta Birkstedt
+358 50 502 7019
riitta@signified.fi