Skip to main content

Tavoiteposition kirkastaminen
Yritysbrändin rakentaminen
Työnantajabrändin kehittäminen
Henkilöbrändin rakentaminen
Paikan brändin rakentaminen
Brändiviestintä ja -markkinointi

Osallistava visio-/strategiaprosessi
Strategian toimeenpano
Kehittämishankkeet ja -konseptit
Muutosjohtaminen
Merkitysjohtaminen
Sidosryhmäyhteistyö

Johdon ja johtoryhmien sparraus
In house -valmennusohjelmat
Kehittämispäivät ja bisnes-retriitit
Innerbrand®-valmennus
Inneressence-valmennus
Innerpresence-valmennus

Tahtoisitko kirkastaa edustamasi yrityksen, yhteisön, kaupungin tai paikan brändiä? Varmistaa, että se resonoi kohderyhmien keskuudessa, erottuu kilpailijoista edukseen ja auttaa saavuttamaan tavoitteesi? Vai tarvitsetko apua brändistrategian toimeenpanossa? Aidosti merkityksellisen työnantajamielikuvan kehittämisessä? Tai vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa?

Brändi on strateginen työkalu, jonka avulla merkityksiä rakennetaan ja mielikuvia luodaan. Oikealla tavalla rakennettuna se integroi yrityksen tavoitteet, erottumistekijät ja ainutlaatuisen asiakasarvon tuottamisen kiinteäksi osaksi organisaation käytänteitä ja prosesseja. Samalla se linkittää yrityksen strategian ja asiakaslupauksen toteuttamisen luonnolliseksi osaksi jokaisen työntekijän arkea. Eheä, organisaation toiminnasta kumpuava brändiviestintä synnyttää mielikuvia, jotka ovat linjassa tavoitellun vaikutelman kanssa. Sisäisesti vahva brändi erottuu aina edukseen.

Meistä saat osaavan kumppanin strategisen brändinrakentamisen kaikkiin vaiheisiin. Olipa kyse uuden konseptoinnista tai olemassa olevan kirkastamisesta, autamme sinua omaleimaisen ja aidosti merkityksellisen brändin rakentamisessa. Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Riitta on auttanut meitä rakentamaan Aistilan brändiä, kiteyttänyt arvojamme sekä antanut meille eväitä viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen. Hän on paneutunut tarpeeseemme, kuunnellut ja johtanut keskustelua päämäärätietoisesti sekä auttanut meitä sanoittamaan tavoitteitamme ja liiketoiminnan lisäarvoa.

Mari NorrdalCOO, Aistila Oy

Kaarinan kaupungin strategiassa asukas- ja asiakaslähtöisyys on aito lähtökohta. Asukas- ja yrityslähtöisesti toimittiin myös Kaarinan keskustan arkkitehtikilpailun osalta. Riitta sai nopeasti kiinni siitä, mitä tavoiteltiin ja lopputuloksena hän kiteytti hienosti kaarinalaisten ajatukset keskustakilpailun tavoitteiksi. Vuorovaikutus sujui läpi prosessin kaikkien osallisten kesken.

Päivi Liuska-Kankaanpääkaupunkikehitysjohtaja, Kaarinan kaupunki

Haluatko tehdä vision ja strategian todeksi käytännön kehittämishankkeiden kautta? Tehdä tärkeästä merkityksellistä niille, joista edustamasi yhteisön menestys on riippuvainen? Varmistaa, että tavoitteet, arvot ja arkinen toiminta ovat linjassa keskenään?

Vai haluatko vahvistaa yrityksesi, organisaatiosi tai paikan kilpailukykyä ja vetovoimaa? Houkutella lisää asiakkaita, osaajia ja investointeja tai asukkaita, matkailijoita ja työpaikkoja? Parantaa ihmisten ja yritysten kokemusta kohtaamisistanne? Ottaa sidosryhmät mukaan vision, strategian ja kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä houkuttelevien palvelu- ja kehittämiskonseptien rakentamiseen?

Meillä on vankka kokemus strategisesta kehittämisestä, muutoksen johtamisesta ja sidosryhmäyhteistyöstä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Tyypillisesti kehittämisprojektit alkavat nykytilanteen ja sen haasteiden ja mahdollisuuksien kartoittamisesta, ja etenevät organisaation ja sen tärkeiden sidosryhmien näkemysten keräämisen ja analysoinnin kautta kohti toivottua muutosta tukevien kehittämisstrategioiden laadintaa. Lopputulos rakennetaan aina kehitettävän kokonaisuuden (yritys, palvelu, kaupunki…) brändiä ja asiakkaan strategisia tavoitteita tukevaksi. Kysy lisää!

Kaipaatko kouluttajaa strategiseen brändinrakentamiseen liittyen? Tahtoisitko innostaa yrityksesi työntekijät vahvemmin mukaan brändin/strategian toimeenpanoon tai työnantajamielikuvan kehittämiseen? Ottaa näistä jonkun työyhteisön kehittämispäivän keskiöön? Vai haluatko rakentaa kokonaisen valmennusohjelman, joka lisää avainhenkilöstösi osaamista organisaatiosi menestyksen kannalta tärkeistä teemoista?

Muutos, olipa se sitten toimintaympäristön tai yrityksen itsensä aiheuttama, haastaa organisaation ajattelu- ja toimintamalleja yhä uudelleen ja uudelleen. Muutokseen sitoutuminen edellyttää uuden oppimista: jostakin totutusta ja aikaisemmin tärkeästä on pystyttävä luopumaan ja uudelle tehtävä tilaa. Vaikka muutos olisi toivottu ja tärkeä, sen merkityksellisyys yksittäiselle työntekijälle ei avaudu automaattisesti. Uuden sisäistämiselle ja jaettujen, yhteisten merkitysten muodostamiselle on tehtävä tilaa. Oman organisaation valmennus on avain merkitykselliseen muutokseen, ja tärkeä osa kaikkia strategisen kehittämisen ja brändinrakentamisen prosesseja.

Meillä on vuosien kokemus johdon ja esimiesten valmennuksista ja koulutusohjelmien suunnittelusta. Käytettävissämme on myös laaja verkosto erinomaisia kouluttajia johtamisen, ennakoinnin ja liiketoimintaosaamisen erilaisiin kehittämistarpeisiin. Räätälöimme aina valmennukset tukemaan asiakkaamme tavoitteita.

Valmennus suunnitellaan aina asiakkaan ainutlaatuisesta tarpeesta käsin ja tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Toteutustapa voi vaihdella puolen päivän workshopista pidempään, useita harjoituskertoja sisältävään valmennusjaksoon tai vaikkapa keskellä Kuusamon lumoavaa luontoa järjestettyyn bisnes-retriittiin. Kokonaisuuteen voidaan yhdistellä elementtejä myös tietoisuus- ja tunnetaitojen kehittämiseen sekä tietoisen läsnäolon vahvistamiseen tähtäävästä INNERPRESENCE-valmennuksesta.

Ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä juuri sinun organisaatiosi tarpeisiin. sopiva valmennus

Riitta on strategisen brändijohtamisen rautainen ammattilainen, joka tekee työtään ihmisläheisellä ja määrätietoisella otteella. Riitan kanssa on miellyttävä työskennellä, sillä hän perehtyy käsillä olevaan tehtävään huolella ja kuuntelee yhteistyökumppanin näkemyksiä, kokemuksia ja tarpeita. Tuloksena on ainutlaatuinen, juuri asiakkaan tilanteeseen ja tarpeeseen sopiva toteutus.

Maarit Laihoyliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu

Haluatko kirkastaa henkilökohtaista brändiäsi? Ohjata elämääsi ja urakehitystäsi omista tavoitteistasi ja arvoistasi käsin? Vahvistaa ammatillista profiiliasi tai saada asiantuntemuksesi myytyä? Kaipaatko tarkkanäköistä palloseinää tai kokenutta vierellä kulkijaa?

INNERBRAND®-valmennus on askel kohti autenttisempaa ja merkityksellisempää (työ)elämää. Se ohjaa selkiyttämään omia tavoitteita, arvoja ja prioriteetteja sekä vahvistamaan itsetuntemusta ja itseluottamusta, mikä edesauttaa omannäköisten valintojen tekemistä ja sisäisesti vahvan henkilöbrändin rakentumista. INNERBRAND®-valmennus ei pyri terapoimaan eikä tarjoamaan valmiita reseptejä ”oikeanlaisen” brändin rakentamiseen, vaan tarjoaa työkalut ja tuen omannäköisen ja itselle merkityksellisen menestystarinan rakentamiseen.

INNERESSENCE-valmennus on puolestaan suunniteltu yrittäjien ja yrittäjäksi aikovien tarpeisiin. Valmennuksen avulla kirkastat suunnitteilla tai olemassa olevan yrityksesi tavoiteposition ja kiteytät aidosti merkityksellisen ja edukseen erottuvan yritysbrändin. Brändin, joka heijastelee paitsi yritysideasi olennaisimpia ulottuvuuksia ja kohderyhmille relevantteja arvotekijöitä myös niitä erityisiä laatuja, jotka kumpuavat kokemuksestasi, osaamisestasi ja persoonallisuudestasi täysin ainutlaatuisella tavalla. INNERESSENCE-valmennuksen avulla opit rakentamaan merkityksiä, joilla on väliä sekä asiakkaillesi että itsellesi.

Jos kaipaat yhtä aikaa ihmisläheistä ja näkemyksellistä valmennuskumppania oman brändisi kehittämiseen, ota rohkeasti yhteyttä! Meillä on taito saada oleellinen esiin. Lähtökohtamme on aina sinun määritelmäsi merkityksellisestä menestyksestä.

Lue lisää Innerbrand® ja Inneressence-yksilövalmennuksista: innerbrand.fi

Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Riitta Birkstedt
+358 50 502 7019
riitta@signified.fi