Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen on Turun seudun yritysten kasvun kannalta aivan keskeistä. Osaajien saatavuus on eri selvityksissä tunnistettu yhdeksi suurimmista yritysten ja muiden organisaatioiden kasvun ja kansainvälistymisen haasteista. Talent Turku yrityspalvelut auttaa Turun seudulla sijaitsevia yrityksiä kansainvälisten osaajien löytämisessä ja rekrytoinnissa. Lisäksi se tarjoaa erilaisia tuki ja neuvontapalvelut yrityksille ja myös Turun seudulle asettuville osaajille.

Tämän projektin tarkoituksena oli kirkastaa Turku Business Regionin yrityspalveluiden palvelukonsepti, kiteyttää sen arvolupaus erottuvalla ja kohderyhmän näkökulmasta relevantilla tavalla, ja laatia tiivis kuvaus yrityspalveluiden palvelutarjonnasta, joka kiteyttää oleellisen niin yrityskohderyhmälle kuin sidosryhmille ja päättäjille.

Meillä oli ilo hyödyntää Riitan asiantuntemusta kansainvälisen osaamisen yrityspalvelujen nykytila-analyysissä ja palvelukonseptin kirkastamisessa. Hän auttoi hahmottamaan vahvuudet ja heikkoudet sekä tunnisti selkeät kehityskohteet. Analyysi oli perusteellinen ja tarkka, tarjoten arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi. Riitta ei ainoastaan tunnistanut ongelmia, vaan tarjosi myös käytännöllisiä ratkaisuehdotuksia, jotka on otettu huomioon nykyisessä palvelutarjonnassamme.

Lotta Kujanpääerityisasiantuntija, Business Turku

Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Riitta Birkstedt
+358 50 502 7019
riitta@signified.fi