Turun Linnanniemi on yksi kaupungin merkittävimmistä kehittämishankkeista. Linnanniemi sijaitsee ainutlaatuisella paikalla kaupunkikeskustan, historian, joen ja meren kohtauspisteessä.

Kansainvälisen ideakilpailun kautta muodostunut kokonaisnäkemys alueen kehittämisestä, Linnanniemen viitesuunnitelma, sisältää alueen fyysisen ympäristön kehittämistä ohjaavat periaatteet. Sitä täydentämään haluttiin kirkastaa alueen sisällöllinen kehittämiskonsepti, joka tekee näkyväksi paikan ainutlaatuisesta identiteetistä sekä tavoitteellisista sisällöllisistä kumpuavat elementit, ja joka ohjaa vetovoimaisen alueprofiilin rakentumista konkreettisten kehittämishankkeiden kautta.

Kehittämiskonseptin laadintaa ohjasi tarve pureutua siihen, miten Linnanniemen alue saadaan toteutumaan tavoitellun brändin mukaisella tavalla. Vahvasti käyttäjälähtöinen kehittämiskonsepti muodostui seuraavista Turun ja Linnanniemen kansainvälistä profiloitumista sekä kaupungin strategisten tavoitteiden saavuttamista tukevista osa-alueista:

  • Aluetta profiloivan kehittämisen kulmakivet
  • Linnanniemen sisällöllisen kehittämisen osa-alueet
  • Läpileikkaavat kehittämisen prioriteetit
  • Konkreettiset tavoiteltua tulevaisuutta tukevat kehittämishankkeet
  • Suunnitelma kehittämisen vaiheistuksesta
  • Kehittämistoimintaa raamittava Linnanniemen kehittämissitoumus

Linnanniemen alueen kehittäminen on Turun kaupungin yksi merkittävimmistä strategisista maankäyttöhankkeista. Alueen sisällöllinen kehittäminen tavoitteiden mukaisesti on haasteellista, jonka vuoksi pyysimme Riittaa laatimaan Linnanniemen kehittämiskonseptin. Riitan vahvalla ammattitaidolla saatiin näinkin iso kokonaisuus haltuun ja kirkastettiin sisällöllisen kehittämisen tärkeimmät askelmerkit.

Riitan työskentelytapa on ihmisläheistä ja vuorovaikutteista, juuri asiakkaan tarpeet huomioivaa. Haasteellisetkin työtehtävät otetaan ilolla vastaan ja hoidetaan. Kiitos Riitta hyvästä työstä ja sparrauksesta!

Mervi Lehtohankepäällikkö

Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Riitta Birkstedt
+358 50 502 7019
riitta@signified.fi