Skip to main content

Usein näkee brändin määriteltävän mielikuvaksi, joka ihmiselle muodostuu jostakin yrityksestä, tuotteesta, paikasta tai ihmisestä. Brändi ja mielikuva eli imago, ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. Siinä missä mielikuva on kokoelma merkityksiä, joka syntyy nimensä mukaisesti vastaanottajan mielessä, brändi on strateginen työkalu, jonka avulla merkityksiä rakennetaan ja mielikuvia luodaan.

Johtajan on oltava kiinnostunut mielikuvista siksi, että ne ovat päivittäisiä valintapäätöksiä tekeville asiakkaille, sijoittajille ja potentiaalisille työntekijöille totta. ”Vain mielikuvia” ne ovat ainoastaan silloin, kun kaikkeen ihmisen toimintaan liittyvä inhimillinen, usein epärationaalinenkin, elementti halutaan täysin sivuuttaa. Ei se sivuuttamalla silti mihinkään katoa.

Brändi oikein rakennettuna on tehokas työkalu halutunlaisten merkitysten välittämiseen paitsi puhtaasti viestinnällisin keinoin, erityisesti organisaation päivittäisen toiminnan kautta (yritysbrändi), ihmisen käyttäytymisen ja persoonan kautta (henkilö-/asiantuntijabrändi) tai sen kautta, millaisia kokemuksia kaupunki, alue tai paikka tarjoaa sidosryhmilleen (paikan brändi).

Integroidessaan tavoitteet, erottumistekijät ja ylivoimaisen arvon tuottamisen kiinteäksi osaksi käytännön toimintaa, brändinrakennus silloittaa strategian ja asiakaslupauksen luonnolliseksi osaksi arkea.  Eheä, toiminnasta kumpuava brändiviestintä synnyttää mielikuvia, jotka ovat linjassa tavoitellun vaikutelman kanssa. Brändi, joka tekee mitä lupaa, erottuu aina edukseen.

Jos haluat kuulla lisää ja/tai tarvitset apua brändisi rakentamiseen ja hyödyntämiseen strategisena työkaluna kestävän kilpailuaseman ja sisällöllisesti vahvan menestystarinan rakentamisessa, ole ihmeessä yhteyksissä – autan tosi mielelläni!

Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Riitta Birkstedt
+358 50 502 7019
riitta@signified.fi