Yritys

Merkitysyhtiö SIGNIFIED


SIGNIFIED on strategiseen brändijohtamiseen erikoistunut konsultointi- ja valmennusyhtiö. Autamme johtajia, yrittäjiä ja asiantuntijoita hyödyntämään brändiä työkaluna merkityksellisen strategian, kestävän kilpailuaseman ja sisällöllisesti vahvan menestystarinan rakentamisessa.

Tuemme asiakkaitamme brändistrategian kirkastamisessa ja toimeenpanossa, sparraamme toiminnan kehittämisessä ja autamme vuoropuhelussa sidosryhmien kanssa. Vauhditamme muutosta siellä, missä tavoitteet, arvot ja arkinen toiminta on saatava kohtaamaan. Luotettavasti, tuloksellisesti ja ihmisläheisellä otteella.

Yrityksen tausta


SIGNIFIED syntyi intohimosta brändinrakentamiseen, palavasta halusta auttaa ja loputtomasta kiinnostuksesta aidosti merkityksellistä kehittämistä kohtaan. Sen juuret ulottuvat vuosituhannen vaihteeseen ja tarpeeseen ymmärtää, miten on käytännössä mahdollista edistää yhtenäisen ja tavoitteiden mukaisen brändimielikuvan rakentumista tilanteessa, jossa
maailmanlaajuisesti toimivan yrityksen menestyksen kannalta keskeiset sidosryhmät edustavat erilaisia tarpeita, arvomaailmoja ja uskomusjärjestelmiä.

Yrityksen osaaminen on rakentunut väitöskirjaan johtaneen tutkimustyön ja 20+ vuoden käytännön työkokemuksen varaan. Asiakkaalle se näkyy kykynä hahmottaa kokonaistilanne, taitona uittaa tavoitteet ja brändilupaus osaksi arkista toimintaa sekä menetelminä, jotka nostavat ihmisen keskiöön – olipa sitten kyse yritysbrändin, paikan brändin tai asiantuntijabrändin rakentamisesta.

SIGNIFIEDin asiakasprojekteille on tyypillistä strateginen, visuaalista identiteettiä syvemmälle kurkottava lähestymistapa brändinrakentamiseen – tapa, jossa asiakkaan strategian toteuttaminen, lisäarvoa tuottavien merkitysten rakentaminen ja jokapäiväisestä toiminnasta kumpuava brändiviestintä on nostettu keskiöön.

Yrittäjä


Riitta-Birkstedt-brandikonsultti

Riitta Birkstedt

  • Yrittäjä, strategi, valmentaja
  • KTT, kansainvälinen liiketoiminta // brändijohtaminen
  • SIGNIFIED Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja
  • 20+ vuoden kokemus brändien rakentamisesta, strategiatyöstä, tavoitteellisesta kehittämisestä, laajojen muutoshankkeiden johtamisesta, viestinnästä sekä sidosryhmätyöstä
  • Työskennellyt sekä yksityisellä että julkisella sektorilla aina kansainvälisesti toimivista teknologiayhtiöistä kaupunkikehitykseen ja metsäteollisuusyrityksistä yliopistomaailmaan.
  • Toiminut aikaisemmin mm. kärkihankejohtajana Turun kaupungilla, eMBA ohjelmajohtajana Turun
    yliopistolla, viestintäpäällikkönä Turun kauppakorkeakoulussa, markkinointipäällikkönä Salcompilla sekä myynti- ja asiakassuhdepäällikkönä Telestellä.